Dancing_zyx

所有的看不见,都是仅自己可见

2017.12.19

2017.12.20
       上好了课很开心
        跟孩子们一起玩很开心
        跟同事交流了很开心
        教研跟魏辉老师一起坐,听了她的很多交流意见,获益很大很开心
        跟她一起。。。很开心,吧。
         张艺兴独特又优秀很开心
        还有一些烦心事,一件一件的去解决就好了,希望跟郑兴之间,慢慢来
        明天要来,山雨也欲来,我可能偶然休息一下,但一直在追求最好的自己,明天加油,开心就好

评论